Bedrijfsbladen

Bedrijfsbladen gaan over mensen. Over klanten, collega’s, wijkbewoners, huurders, patiënten of leden. Met bedrijfsbladen creëert u een band, een wij-gevoel. De informatie die u geeft, heeft invloed op uw lezer. Het is belangrijk te laten zien dat u zich dit realiseert. Door lezers aan het woord te laten. Door met hun verhalen de verschillende consequenties te illustreren. Ik heb ervaring in bewonersbladen, wijkbladen, cliëntenbladen, ledenbladen en personeelsbladen.

terug

Voorbeelden van mijn werk

Lang leve hatert nr. 4cover perspectief winter 2011

 

 

 

 
 

  1. Glossy wijkkatern GGD regio Gelderland Zuid
  2. Personeelsblad Inzicht van Zorggroep Zuid-Gelderland
  3. Bewonersblad Perspectief van woningcorporatie Oosterpoort
  4. Wijkblad GEM Waalsprong
  5. Bijdragen van woningcorporatie Talis aan wijkbladen De Dukenburger, Lindenholt leeft en anderen

Cover Spronglevend oktober 2011

Talis in Tolhuis